آموزش با تلفيق سه رويكرد مونته سوري ،والدروف وهاي اسكوپ انجام مي گيرد

رويكرد آموزشي مونته سوري : رويكرد آموزشي مونته سوري معتقد است كودك از بدو تولد تا شش سالگي بيش از هر زمان ديگر (( قدرت كسب اطلاعات )) از دنياي پيرامون خود را دارد . او اين دوره را دوره حساس پذيري كودك مي داندو تاكيد مي كند چنانچه در اين دوره  حواس كودك به اندازه كافي بر انگيخته نشود فرصت ياد گيري را از دست مي دهد.و از آن پس  بايد با رنج بسيار به آموختن و كسب مهارت هايي بپردازد كه پيش از آن به آساني برايش ممكن بوده است. ابزارهاي اين روش حسي و كاملا مرتبط با واقعيت وجهان واقعي است .حس كردن وشناخت حسي منجر به پرورش حافظه حسي مي شود كه ساخت و سازمان دهي هوش كودك را ميسر مي سازد.

رويكرد هاي اسكوپ : بر پايه ياد گيري” فعال شكل “گرفته است .يادگيري فعال چيزي نيست جزساختن فضا ومحتوي آموزشي مناسب و راه كارهايي كه در آن خود كودك  براي آموختن انگيزه پيدا مي كند.

هدف از آموزش والدروف: احترام به سرشت دوران كودكي وفراهم ساختن محيطي ايمن و بدون تنش براي كودكان است. به اين ترتيب آن ها خواهند توانست به گستره بزرگي از مهارت ها دست يابند و آينده اي سر شار از مهرباني و دوستي همراه با هوش علمي و اجتماعي را پيش روي خود داشته باشند.

.يك كارشناس برجسته در اين روش با بازي هاي خلاقانه و پرسش هاي خود جوش او را تشويق كرده واز خود نه به عنوان يك مربي ،بلكه به عنوان يك الگو ياد مي كند .وبه اين صورت است كه كودكان  در كنار بزرگسالان  به كار و خلاقيت هدفمند مي پردازند.

محيط كو دكستان به گسترش تجربه هاي همراه با كيفيت حسي كودكان كمك مي كند و داراي مواد طبيعي و اسباب بازي هايي است كه به كودكان ياري مي رساند تا با خلاقيت خود بازي هاي ابتكاري ابداع كنند.

. در ساختار ريتميك روز و هفته  فعاليت هاي رايج تكرار مي شوند.به اين ترتيب حس آشنايي به كودكان در يادگيري بدون تنش كمك مي كندو سبب احساس امنيت و اعتماد بنس در آن ها مي شود.

[avc_visit_counter border_size=”1″ border_radius=”0″ background_color=”#ffffff” font_size=”12″ font_style=”” font_color=”#000000″ counter_label=”Visits: ” border_color=”#000000″ border_style=”solid” padding=”5″ width=”300″ ]